Wikia


"Een Kazist geeft geen genade aan een vijand, dat snappen de Republikeinen nog steeds niet!"

-- Bryan Artes

Bryan "Kaza Prima" Artes was een sleutelfiguur in de verdere ontwikkeling van Ecalta na het Ecalta incident. Hij heeft gediend als luitenant, kapitein, admiraal en algemeen leider van Ecalta.


Biografie Edit

Begin van zijn levenEdit

In tegenstelling tot vele andere Ecaltaanse officieren groeide Bryan op in een arm gezin in de buitenwijken van de havenstad Kiel in het jaar 15. Hier kwam hij op jonge leeftijd in aanraking met boten van de Ecaltaanse marine. Toen hij 6 jaar was, klom hij al wel eens stiekem aan boord van vissersschepen om simpelweg op zee te zijn. Doordat hij mee viste kon zijn familie net rondkomen. Op zijn achtste smokkelde hij zichzelf stiekem op het marineschip REF Al Bundy en werd getuige van een slag tussen dit marineschip en piraten die hechte banden schenen te hebben met de Republiek. Toen een van de kannoniers uitgeschakeld werd twijfelde hij geen moment en loste een schot recht in de kruitkamer van het vijandelijke schip. Bryan's loopbaan bij de marine was, ondanks zijn jonge leeftijd, begonnen.

OpleidingEdit

Kapitein Kaaskop

Bryan tijdens zijn rang als kapitein rond 32.

Vanaf zijn negende levensjaar werd hij geschoold middelbaar niveau en op zijn vijftiende jaar begon zijn opleiding tot zeeman. Tegen alle verwachtingen in presteerde hij weinig op school; zijn briljante strategieën kwamen pas los in de praktijk. Hierdoor werd hij in 31 gepromoveerd tot luitenant om als stuurman te dienen op de REF Kramer. Na het pensioen van de oorspronkelijke kapitein Piet de Firm in 40 werd hij kapitein van het schip. Vanwege het feit dat de REF Kramer verouderd was, ging het schip in 43 buiten dienst. Bryan kreeg een gloednieuw schip en doopte het ter ere van zijn eerste "slag" de REF Al Bundy.

Koude OorlogEdit

Tijdens de koude oorlog stagneerde Bryan's carrière; er was immers weinig actie en van piraten was amper sprake. Het enige spannende in die periode was de aanval van verdwaalde zeezwijnen in open water. Hier ging de REF Nicolas Cage verloren, samen met twee zeezwijnen.

MikePijp

Mike Pijp bleef als Bryan's onderofficier actief.

Voor zijn heldhaftigheid tijdens dit incident werd Bryan beloond met een medaille, die hij op de plek van de aanval in het water gooide ter ere van zijn collega's. De oude kapitein van de REF Nicolas Cage werd na het gevecht gevonden door de bemanning van Bryan's schip; kapitein Mike Pijp had een klein houten bootzje gemaakt van het wrak van zijn schip, en hiermee zijn onderofficieren gered. Hierdoor kreeg hij een positie op Bryan's vlaggenschip als sergeant-majoor. Mike bleef als onderofficier actief op alle schepen van Bryan.

LiefdeslevenEdit

Bryan werd gerespecteerd door zijn personeel, en had een hechte band met een aantal van hen. Dit leidde in 38 tot een romance met een vrouwelijke luitenant, Sabine Konvoi, waarmee Bryan in 39 volgens oeroude Kazistische traditie trouwde.

Onbekende dreigingEdit

Op Felday 5 Morda 44 kapitein Bryan Artes van Ecalta een standaard patrouillemissie uitvoerde met zijn kleine vloot werden zijn schepen plots aangevallen door zwevende objecten met scherpe punten en grijze vlaggen  de kapitein reageerde onmiddelijk op inkomend vuur en wist zo een groot deel van zijn vloot te redden alvorens een vijandelijk schip te vernietigen en het alarm te geven om gefaseerd terug te trekken. Tijdens deze aanval vielen er slechts 3 doden; de heroïsche acties van Bryan en zijn leiderschapsvermogen hadden hem in één klap op de kaart gezet als kandidaat voor het vervangen van de inmiddels ernstig zieke Túpac. Ook leverde dit hem de titel Generaal op. Niet lang daarna werd hij vanwege het uitfaseren van officieren boven de 60 benoemd tot Admiraal van Ecalta. 

StaatshoofdEdit

Na de dood van Túpac in 45 werd Bryan algemeen leider van Ecalta. Hij accepteerde deze functie op de voorwaarde dat hij feitelijk ook admiraal zou blijven. Onder admiraal Bryan Artes werd Ecalta militair klaargestoomd voor de onbekende dreiging die hij eerder had afgeslagen. Hij adviseerde sterk voor het gebruik van walvisolie vanwege het bewezen nut en de walvissenplaag, en onder meer de duikboot was zijn ontwerp. Ook was Bryan sterk voor het behoud van de Confederatie
Scan0025 - kopie

Admiraal/staatshoofd Bryan Artes vlak na de slag om Nieuw Rhatia

VriendschapEdit

Tijdens een uitwisseling met geallieerd buurland de Centraliteit in het jaar 48 ontmoette Bryan tweede luitenant Bahrat van de eerste luchtvloot. Bahrat, die door omstandigheden de admiraal niet kende, ging gewoon met hem om en de twee raakten langzaam bevriend. Bryan herkende dingen van zichzelf toen hij jong was en net bij de marine zat, en raadde vice-admiraal Heg Jorissen aan om de zestienjarige officier goed in de gaten te houden voor talent. De eerstvolgende keer dat Bahrat en Bryan elkaar zouden ontmoeten is bij de slag om Nieuw Rhatia

Uitfasering van de marine Edit

In het jaar 51 opende Bryan de eerste gespecialiseerde maritieme olieraffinaderij om zijn vloot van brandstof te kunnen blijven voorzien. De Ecaltaanse marine bleef tot de ontdekking van Miloloskji in 61 de militaire top van Honthem. Na deze tijd namen luchtschepen de rol van de marine in de Confederatie grotendeels over, en kon hij zich focusen op het leiden van het volk. 

Mitoloskji oorlog Edit

Toen de Republiek het element Mitoloskji ontdekte in Rhetoria samen met de Confederatie, ontstond er ene oorlog om het bijna magische metaal. De Republiek wierp overal blokkades op om te voorkomen dat de confederatie bij het continent kon om het element te mijnen. Admiraal Bryan kwam met het briljante idee om met zijn prototype onderzeeërs onder de blokkade door te varen en een geheime handelspost op te zetten met de Duma op Rhetoria. Dit laatste werd opgezet door zijn eeuwige assistent Mike Pijp en eerste luitenant Han Stratinga. Toen Bryan ontdekte dat Han Stratinga van plan was de informatie door te spelen naar de Republiek zorgde hij via zijn assistent ervoor dat de informatie de Republiek altijd foutief was. Na 2 jaar werd er voldoende bewijs gevonden om Stratinga te veroordelen. Toen de Confederatie over genoeg materialen bezat om de plannen voor een gigantische luchtvloot te maken, werd het vlaggenschip Chimaera gebouwd samen met 20 Rondel klasse fregatten. Een van de actieve kapiteins in de vloot was Bahrat. De admiraals van de vloot werden gestationeerd in de Chimaera; een fout die er bijna voor zorgde dat de Confederatie de slag zou verliezen.

Slag om Nieuw Rhatia Edit

Samen met de admiraals en kapitein Bahrat van de Confederale luchtvloot was er afgesproken om een bliksemaanval op de hoofdstad van de Republiek uit te voeren met luchtschepen, waarna admiraal Bryan een aanval vanaf zee zou uitvoeren. Bryan kwam echter onverwacht zeezwijnen tegen op open zee, waardoor hij 1,5 uur vertraagd werd. Tijdens de afleiding werd het vlaggenschip, de Chimaera, neergehaald en nam kapitein Bahrat op eigen initiatief het commando over. Sergeant-majoor Zelst, de rechterhand van kapitein Bahrat, nam hierbij de communicaties tussen de twee vloten over. Het leger van de Republiek werd enorm verrast door een aanval vanaf zee; Bryan kon eenvoudig de luchtschepen en havens vernietigen.

Naschokken Edit

Na de val van de Republiek heeft Bryan nog geleid bij het vernietigen van Republieke bolwerken die zich niet overgaven. Een van de beroemdste slagen die hij leidde was de tweede slag bij Amerida, waarbij zijn vlaggenschip ernistig werd beschadigd. Deze slag werd ook wel het eerste verlies van Artes genoemd, en inspireerde andere rebellen om de Confederatie te blijven bestoken. Bryan zal nooit psychologisch over deze slag heen komen; zelfs na zijn pensioen wordt hij geteisterd door traumatische herinneringen. 

[ONBEKEND] 

PensioenEdit

In 98, op 83 jarige leeftijd, stapt Bryan op als leider van Ecalta om met pensioen te gaan. Na jaren trouwe dienst geniet hij momenteel samen met zijn vrouw van verse blokjes kaas op zijn jacht: de gerenoveerde REF Al Bundy. De zoon van Bryan, Bennit , heeft interesse getoond in een carrière bij de vloot. Hem staat een zware toekomst tegemoet....  

Persoonlijkheid en gedrag Edit

"Wa..? Ik zie onbekende schepen! Ze openen het vuur!" "Leg de fregatten klaar voor evacuatie. Kruisers, bescherm ze met je leven!"

-- Mike Pijp en Bryan Artes, tijdens de aanval van de onbekende derde partij

Bryan Artes was een calculerende officier die het leven van zijn personeel en medeofficieren boven alles hield. Ook had hij nooit een plan klaarliggen: hij bedacht alle mogelijke plannen op het moment zelf en aarzelde niet. Zelfs na zijn pensioen in 98 bleef hij actief als adviseur en 1 keer per week als gastdocent bij de marineschool. Al zijn onderofficieren leken zijn gedrag over te nemen; zelfs honderden jaren later hebben zijn lessen impact op de manier van oologvoering.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.