Wikia


"Deze samenwerking is de ultieme vorm van overheid: samen, maar toch apart."

Confederatie voor Harmonieuze Samenwerking
Confederatie
De CHS vlag.

Lidstaten

Ecalta, de Centraliteit, Port Royal (na 65)

Opgericht

1 Frosda 23

Val

23 Falda 113

Bestuurstype

Confederatie

Staatshoofd

Confederale Raad

-- Bryan Artes over de Confederatie

Ligging Edit

De confederatie bestond uit het land Ecalta en de Centraliteit samen. De twee hoofdsteden waren Kiel en Oashisu, en na de val van de Republiek ook Port Royal.

Bestuursvorm Edit

Ecalta en de Centraliteit werkten al geruime tijd samen, maar zochten geen fusie tot één groot keizerrijk. In plaats hiervan werd de Confederatie opgericht met de twee en later drie soevereigne staten. In deze bestuursvorm overlegden de twee landen via een Confederale vertegenwoordiger en enkele militaire hoogwaardigheidsbekleders. Het voordeel was dat handel en defensie significant beter gecoördineerd werden.

Oprichting Edit

De oprichting van de Confederatie dateert terug tot het Ecalta incident in het jaar 22. Bij dit incident grepen de bestuurders van de Rhatese solidariteitspartij (RSP) de kans om tijdens vreedzame besprekingen de gehele Ecaltaanse raad uit te roeien, inclusief de aangenomen leider "keizer" Pachacuti. Door dit incident stonden beide partijen op scherp om aan te vallen, en  ontketende er zich een kleine maar felle burgeroorlog in de Republiek tussen de RSP en co-existentie partij(COEP) stemmers, waarna de COEP stemmers die voornamelijk in de zuiderlijke gebieden woonden zich afsplitsten van de rest van de Republiek. Dit is de geschiedenis in gegaan als de grote knip; de COEP wordt een jaar later hervormd tot de Centraliteit, met de sectorhoofdstad Oashisu als hoofdstad en Keh Vinn als staadshoofd. Deze staat besefte al snel dat het niet kon blijven bestaan zonder hulp, en omdat de relaties met Ecalta met als huidige leider de zoon van Pachacuti, Túpac nog steeds relatief sterk waren vormden zij in het jaar 25 de Confederatie voor Harmonieuze Samenwerking (CHS) op. Dit confederale blok werd onmiddelijk een enorme dreiging voor de Republiek.

Militair Edit

Militair is de CHS sterk op twee fronten:

  • Ecalta heeft een enorme vloot aan schepen en onderzeeërs.
  • de Centraliteit heeft als enige land beschikking over luchtschepen zoals de José Rondel.

Op het land is de Confederatie echter zwakker. Zonder ondersteuning van de vloten trekken landtroepen zich gauw terug.

Ook kent de CHS tactisch sterke officieren, zoals:

  • Bryan Artes, een hoge officier uit de Ecaltaanse vloot en later de leider van Ecalta.
  • Mike Pijp, een onderofficier van Bryan Artes die samen met hem angst zaait bij de tegenstander.
  • Bahrat Wenner, een kapitein uit de Oashisuiaanse luchtvloot die de slag om Nieuw Rhatia tot een goed einde bracht.
  • Zelst Svensj, een onderofficier die alle communicatie tussen de twee vloten verzorgde.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.