Wikia


De Duma zijn een nomadisch volk dat vroeger deel was van de vloot kolonisten die naar Honthem kwamen. De vloot werd uit elkaar gedreven en veel schepen zonken. De overlevenden van gezonken schepen spoelde aan op Rhetoria en probeerde in de hete woestijn te overleven. Al snel vormden ze stammen en probeerden ze in vrede met elkaar te leven; ze waren immers allemaal van dezelfde afkomst.

Duma

Een typisch Duma dorp. De huizen zijn makkelijk af te breken en mee te nemen naar een volgende locatie.

Stamregels

In de stammen halen vrouwen water en jagen de mannen, kinderen worden op jonge leeftijd al geleerd wat van ze verwacht wordt als ze volwassen zijn. Het stamhoofd is degene die als eerst een gevaarlijke Darlem weet te temmen, als een ander stamlid een Darlem weet te temmen zal de stamleider zijn gezag verliezen en zal de nieuwe kandidaat leider worden.

Voedsel

De Duma leven vooral op vruchten en vlees van de Jara-vogel, stammen in de buurt van de zee eten soms ook vis. Water wordt uit rivieren en ravijnen gehaald en goed opgeslagen.

Religie

De Duma zijn erg religieus en gebruiken het mineraal Milotoskji voor veel dingen. Als in het jaar 60 een gezamenlijke expeditie tussen de Republiek en de Confederatie naar Rhetoria plaats vindt, vinden zij daar de Duma. In het begin zijn de relaties tussen de Duma en de wetenschappers nog neutraal, maar als de Republiek en Confederatie gaan koloniseren word de relatie tussen de twee al snel koud, en als de Ecaltanen erachter komen dat de Duma een andere religie hebben worden er veel bekeerd of vermoord. De Duma trekken zich verder terug in de woestijn om aan het geweld te ontkomen.

Niet alle Duma hadden precies dezelfde religie; Rhetoria kent allitische Duma en prolitische. In het zuiden, waar Rhetoria werd gekoloniseerd, waren vooral Allitische stammen. Allitische stammen zijn fanatiekere nomaden dan de meer noordelijke wonende Prolitia. Enkele Prolitische stammen waren in de jaren '80 geradicaliseerd, en stichtten in het jaar 87 De Bouwsteen op; een semi-soevereine staat met als uitgangspunt het zuiveren van Rhetoria van kolonisten en Allitische stammen. Het extreem-rechtse Ecaltaanse front gebruikte het bestaan van deze staat om paniek te zaaien in de Ecaltaanse bevolking, zoals de Rhatese solidariteitspartij (RSP) destijds deed.

Ecalta splitste echter niet in tweëen; Inkaza waren tamelijk agressief tegen andere geloven. Hierdoor ontstond de befaamde Heilige Oorlog, waarbij veel slachtoffers vielen aan de kant van de Prolitische Duma. De grootste slachtoffers waren de Allitische Duma, die in het conflict aan de slechte kant van beide partijen stond. De Centralisatie, bekend om zijn respect tegenover andere culturen zoals bewezen in de alliantie met Ecalta, voerde een actie uit die sterk leek op de grote coup; Allitische Duma werden, mits zij meewerkten, geëvacueerd naar een gloednieuwe stad in de woestijn Ten zuiden van Oashisu. Deze nieuwe stad ging verder onder de naam Nieuw Dumatia. Ecalta was minder onder de indruk; de Duma waren inmiddels hun vijanden. Toch bracht deze nobele daad bij veel Ecaltanen andere ideëen over hun geloof; velen maakten na lezingen over wederzijds respect in Oashisu een korte culturele omslag mee. Enkelen van hun, waaronder ook kapitein Mike Pijp, maakten zelfs een reis uit respect naar Nieuw Dumatia. als in 94 de Bouwsteen uiteenvalt in kleine, ongevaarlijke splintergroeperingen, is de Heilige Oorlog voorbij. Een deel van de verhuisde Duma keert terug naar hun vaderland, en een ander deel blijft. Na de gulle donatie van de Centraliteit en in het bijzonder Oashisu mogen Confederale handelaars en mijnbedrijven Mitoloskji mijnen in centraal-Rhetoria.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.