Wikia


Het Zeezwijn is een groot zeedier dat jaagt en voedt op Walvissen. Ze komen veel voor rond de kust van Rhatar en trekken alleen naar Honthem rond Besda. De zeezwijnen blijven 1 maand in het noorden van Honthem, daarna trekken ze rond Melda weer terug naar Rhatar om hun jongen op te voeden. Zeezwijnen zijn zeer gevaarlijk en rond de paringstijd wordt in het noorden van Honthem de scheepvaart grotendeels stilgelegd. Hun vlees en eieren worden als zeer waardevol gezien en vele volkeren hebben geprobeerd een efficiënte manier te bedenken om zeezwijnen te fokken en te slachten, maar alleen met de eieren is enig succes geboekt.

Zeezwijn

Zeezwijnen voeden zich vooral op Walvissen en gebruiken de olie die tussen de kadavers vrijkomt om vrouwtjes aan te trekken. Zeezwijnen leggen 2 tot 5 eieren die een jaar onderwater in voornamelijk koraalriffen en rotswanden blijven liggen. Het jaar daarop komen de ouders terug om hun eieren terug te vinden en de jonge zeezwijnen te escorteren naar Rhatar. Omdat veel eieren kapot gaan of opgevist worden vinden veel ouders de verkeerde eieren terug, wat tot vaak dodelijke gevechten leidt tussen de zeezwijnen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.