Wikia


Rhaten zijn de oorspronkelijke bewoners van Rhatia. Over het volk zelf is weinig bekend, behalve dat ze gevlucht zijn voor een onbekend gevaar op hun eigen continent. Een deel van dit volk werden de kolonisten van Honthem, een ander kleiner deel spoelde aan op Rhetoria en werden de Duma.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.