Wikia


Coal (Civ5)

Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd. Steenkool komt voor in diverse kolensoorten en - kwaliteiten zoals antraciet, ess- (of halfvet)kool, rookzwakke (of drie-kwart vet)kool en vetkool.

Geschiedenis Edit

Bij de berg bij Oashisu zijn begin jaren '40 enorme hoeveelheden kolen gevonden, wat leidde tot de industriële revolutie van dat gebied. Alle energie werd met kolen en water opgewekt, in contrast met de walvisolie van Ecalta en de elektricteit van de Republiek. Deze technologie is nooit succesvol overgeslagen naar Ecalta omdat zij gewoonweg geen kolenmijnen in de buurt hadden. De allereerste luchtschepen werkten vooral met steenkool en argon, vooral de Rondel-klasse en Rallentando-klasse staan hierom bekend.

Verrijkt Steenkool Edit

Verrijkt steenkool is gemixt met Walvisolie om een hogere brandstofdichtheid en -efficiëntie te kunnen behalen. De Chimaera gebruikt uitsluitend verrijkt steenkool.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.