Wikia


Op Harpersday 12 Frosda van het jaar 14 werd er door de leider van de Inkaza, "Keizer" Pachacuti, en de kanselier van de Republiek, Jeroen de Veen na een aantal jaar geweldloze oorlog vrede getekend. In grove lijnen werd er een staakt het vuren en belastingloze handel afgesproken. Enkele steden, zoals Amerida hebben zich nooit aan het laatste gehouden.

Nasleep

Honthem werd na deze tijd vrediger en vooral meer welvarend dan ooit. De Inkaza worden nu een land genaamd Ecalta. Uiteindelijk leidde dit verdrag tot spanningen tussen partijen in de Republiek, en tot het Ecalta incident.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.