Wikia


De Vrije Republiek Honthem was een land dat gevestigd lag in het noorden van Honthem van 0 tot 65, waarna deze opgesplitst werd.

 


Ligging Edit

De Vrije Republiek Honthem was een semi-democratische regering met land in het noorden van Honthem. Ten tijde van de oprichting bezat de Republiek alleen land aan de kust met daarin de hoofdstad Nieuw Rhatia, waarna het spoedig uitgroeide naar het zuidoosten om vervolgens grenzen te maken met de inheemse verenigde Kazaïstische stammen. Op zijn bloei ijdens de eerste tijd van technolgische groei was de Republiek de regering met de grootste hoeveelheid land in Honthem. Na het Ecalta Incident werd de Republiek na een korte burgeroorlog gesplitst in de grote knip, en bezat het alleen nog de noorderlijke gebieden. Op Harpersday 2 Frosda 66 werd het verdrag van Uplatia getekend en hield de Republiek op te bestaan. Alle grondgebied werd verdeeld over de leden van de Confederatie, waarbij Nieuw Rhatia als soevereigne staat verder ging onder de naam Port Royal en onder strikt confederaal gezag bleef staan.

Bevolking en politiek Edit

Alle burgers waren vroeger lid van de oude samenleving en gevlucht naar Honthem. De Republiek stond tot de grote hongerwinter van het jaar 6 bekend als een harmonieuze, bijna utopiaanse samenleving met een enorme voorsprong op de in verhouding primitievere Kazistische stammen waarmee men in oorlog verkeerde. Nadat de vrede werd ondertekend en er handel ontstond, vond er echter een tweedeling plaats tussen de edelen die voor samenwerking met de Inkaza waren en de edelen die de Inkaza verachtten. Uiteindelijk leidden deze spanningen tot het Ecalta incident, wat en burgeroorlog ontketende en tot de val van de initiële Republiek leidde. De Republieke overblijfselen die voornamelijk loyaal waren aan de Rhatese solidariteitspartij (RSP) richtten samen de Nieuwe Republiek op, later afgekort tot Republiek. De bevolking die aan de kant stond van de Co-Existentie Partij (COEP) splitsten zich af samen met de zuiderlijke regio's om de Centraliteit op te richten met als hoofdstad Oashisu. Na de val van de Republiek tegenover de Confederatie bleven enkele dorpen en steden actief weerstand bieden tegen de nieuwe regering. Onder de vlag van de oude Republiek gingen zij door als de ondergrondse beweging Demos.

Politieke geschiedenis Edit

Jaar Leidende Partij Coalitiepartij Oppositiepartij
1-3 Nieuwe Wereld (NW, conservatief rechts) - -
3-6 Vrij Republiek Partij (VRP, fascistisch) Nieuwe Wereld (NW) -
6-9 Vrij Republiek Partij (VRP, fascistisch) Nieuwe Wereld (NW) Co-Existentie Partij (COEP, links progressief)
9-12 Nieuwe Wereld (NW) Co-Existentie Partij (COEP) -
12-14 Nieuwe Wereld (NW) Co-Existentie Partij (COEP) Geen, Val kabinet in 14 na vredesverklaring.
14-22 Geen officiele coalitie; De COEP en RSP gaan nek aan nek. - Niets. Uit protest wordt er in 18 een klierpartij (KP) opgericht die 13% van de stemmen haalt omdat de kiezers de ruzies zat zijn.
22-66 Republiek valt en vormt de nieuwe Republiek RSP blijft over. Coalitiepartij wordt Nieuwe Wereld Kleine partijen met weinig stemmen zoals de industriële unie (IU) en de handelsvloot (HV)

Kanseliers en grootviziers Edit

Republiek

De vlag van de Oude Republiek. Rood staat voor soevereigniteit, blauw voor samenwerking. Later bij de grote knip zal blauw worden verwijderd uit de vlag en vervangen woorden door oranje, dat voor macht staat.

Ook was er tijdens het bestaan van de Republiek een kansielier en een grootvizier; de kanselier was het officiële gezicht van de natie en de grootvizier gaf de leiding aan het leger. Elke 6 jaar worden deze posities gevuld door andere personen. Deze traditie houdt op in het jaar 18. waarna de Republiek feitelijk een keizerrijk wordt.
Jaar Kanselier Grootvizier Opmerkingen
0-6 Auke Velderen Jeroen Plant
6-12 Lino Bakker Koen Booi
12-18 Jeroen de Veen Vic de Geo
18-22 Jeroen de Veen* Vic de Geo* Vanwege het aanhoudende politieke conflict zijn er geen verkiezingen gehouden.
22-41 Snour Wang Sahal Iksdee Men is nooit meer begonnen met verkiezingen houden voor kanselier. Partijleider Snour Wang en zijn assistent nemen de posities in.
42-65 Mielen Akt Huntèrovic De eerste en weer laatste positiewisseling voor de functie na de mysterieuze dood van Snour Wang.

Religie Edit

NieuweRepubliek

De vlag van de Republieke overblijfselen en uiteindelijk de Nieuwe Republiek.

Deze vernieuwde Republiek focuste zich net als de oude op een specifiek deel van het oude Pantheon van de eeuwige jachtgodin van voedsel en vruchtbaarheid; een godin die in oud-polytheïstisch (en enorm welvarend) Rhatia weinig aandacht kreeg. Hierdoor wordt de exodus van het continent gezien als straf voor het achterstellen van deze godin, mede ook omdat er op het nieuwe continent vrij weinig op het gebied van kweken en boeren mogelijk is door het koude klimaat.

De Eeuwige godin van de Jacht, bekend als Bora, heeft hierdoor haar eigen kerk binnen het geloof van de Republiek; vaak wordt er rond het zaai- jacht- en oogstseizoen gebeden, en wordt er Vendigo (speciale kruiden van het oude continent) geofferd.

Na de grote knip werd Kazisme strafbaar; andere religies zoals het divadisme werden gedoogd. Ook werd discriminatie op basis van religie en ras langzaam maar zeker een dagelijks feit.

Economie Edit

Landbouw Edit

Sinds oudscher is de landbouw een centrale rol in de ontwikkeling van de Republiek, zelfs ontdanks wetenschappelijke doorbraken en kansen in andere industrieën. Dit valt te verklaren door de schaarste die ontstond bij de landing van de Rhaten op Honthem en de grote hongerwinters. Doordat Honthem een beperkte hoeveelheid vruchtbare grond bezit, zijn de rollen van landbouwers en de godin Bora sterk toegenomen en de kern van de samenleving.

Handel Edit

Handel is sinds de landing een belangrijke schakel in de ontwikkeling van alle bevolkingen op Honthem, door de sterk variërende gebieden. Handel vindt na de Grote Knip alleen plaats met stadstaten zoals Amerida en Caltrava.

Strategie Edit

Portroyal

De vlag van Port Royal.

Tijdens de koude oorlog werkte de Republiek aan nieuwe superwapens om de Confederatie te kunnen intimideren en te verslaan. Ook werkte het aan het bouwen van een nieuwe utopiaanse beschaving zoals in de begintijden. Na de eerste aanval van een mysterieuze derde partij besefte de Republiek dat het de samenleving moest loslaten en volledig wapens moest gaan ontwikkelen. Na de verpletterende nederlaag in de Mitoloskji-oorlog bleef alleen Nieuw Rhatia, nu Port Royal, over als grondgebied.

Militair Edit

In de beginjaren gebruikte de Republiek vooral zware afstandswapens zoals trebuchets en stamrollers. Na de uitvinding van elektriciteit ging het leger in één efficiënte klap over op luchtschepen en vooral tanks. Vrijwel alle wapens van de Republiek waren feitelijk LIM-gestuurde magneetkanonnen. Hier waren drie categorieën in:

  • Lichte LIM-Kanonnen, zoals de K-03b. Dit type werd op fighters gebruikt, en vooral op de befaamde Terro-Fighter.
  • Medium-Kanonnen, zoals op het snelle maar fragiele Bombarde Fregat (ook wel bekend als de Republic Attack Frigates). Ook de tanks gebruikten dit wapen.
    Republicfleet

    Een Republieke Flotilla bestaande uit een Fregat en een Carrier duikt een wolkenbed in bij Amerida tijdens een oefening. De rest van de Fregatten zijn alvast ondergedoken als verkenners.

  • Zware en Super zware kanonnen. Deze werden alleen door de Kamp-Kruisers (voornamelijk bekend als de Republic Carrier) gebruikt en vereisten een enorme generator. De super zware kanonnen trokken per schot evenveel stroom weg als een fregat in 3 uur.

Ook bezat de republiek één experimenteel ontladingskanon dat met succes werd gebruikt tegen de Chimaera tijdens de slag om Nieuw Rhatia. Dit was een van de geheime superwapens, net als de Terro-Fighter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.