Wikia


Zelst en bahr

Zelst en Bahrat waren een duo dat even beroemd was als berucht.

Zelst Svensj was de beste vriend van Bahrat Wenner, en half Ecaltaans.

Geschiedenis Edit

Jeugd Edit

Nadat zijn ouders gevlucht zijn uit Jarol-Slav door een hongersnood, is hij net als vele anderen in Oashisu terecht gekomen. Svensj is samen met Bahrat opgegroeid, maar heeft een andere tak gestudeerd.

Studententijd Edit

Door gruwelijk toeval zijn Bahrat en Svensj weer bij elkaar op school gekomen op de Oashisu Militaire Universiteit, waarna zij samen bij Klara Stratien in de leer zijn gegaan. Al vlug gingen ze weer uit elkaar; Bahrat werd als talent gezien voor kapitein en stuurman, terwijl Zelst vooral schieten en vliegen interessant vond. In de tijd dat zij elkaar niet zagen, was er ook nauwelijks communicatie. Bij feesten kwamen zij elkaar wel eens tegen, waarbij hun verschillende persoonlijkheden af en toe botsten.

Commandeur Edit

Na het incident boven Meer was Svensj waarnemend commandeur van de nu-in-reparatie-liggende José Rondel terwijl Klara Stratien in het ziekenhuis lag. In deze tijd leerde hij verantwoordelijkheid krijgen voor grotere groepen soldaten en officieren, en het bleek al snel dat hij behoorlijk talent had voor het aansturen van troepen; of dit door zijn alcoholgebruik, sterke verhalen en rokkenjagerij komt, wordt wel eens gesuggereerd.

Rol op de José Rondel Edit

Na zijn waarnemend commandeurschap en de terugkeer van Klara, werd Zelst ingesteld als Luitenant voor de troepen aan boord van het schip. Bij stom toeval is de nieuwe Helmsman van het schip Bahrat Wenner geworden, en kunnen de twee weer samen heibel schoppen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.